kategóriák

ingatlanszótár google  

Övezeti besorolás

Az övezeti besorolás a földterületek beépíthetőségi mértékét mutatja meg.
Az, hogy milyen övezeti besorolásba tartozik egy adott terület, szabályozza, hogy egyáltalán mit lehet (lakó, ipari, stb ...), milyen alapterületű, magasságú, és lakásszámú, és bruttó szintterületi mutatójú felépítményt lehet rá építeni.(Forrás: OTÉK 6.§)

A városok és községek  igazgatási területét építési szempontból

- beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területbe, amelyen belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10%, illetőleg
- beépítésre nem szánt területbe, amelyen belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 5%
sorolják.

A település igazgatási területén belüli azonos szerepkörű, jellegű, beépítettségi intenzitású területrészeket - általános és sajátos építési használatuk szerint - azonos területfelhasználási egységbe sorolják.

Az igazgatási terület

a) beépítésre szánt területeit az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint

1. lakó-,
1.1. nagyvárosias lakó-,
1.2. kisvárosias lakó-,
1.3. kertvárosias lakó-,
1.4. falusias lakó-,
2. vegyes-,
2.1. településközpont vegyes-,
2.2. központi vegyes-,
3. gazdasági-,
3.1. kereskedelmi, szolgáltató-,
3.2. ipari-,
4. üdülő-,
4.1. üdülőházas-,
4.2. hétvégiházas-, valamint
5. különleges-,

b) beépítésre nem szánt területeit

1. közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési-,
2. zöld-,
3. erdő-,
3.1. védelmi erdő,
3.2. gazdasági erdő,
3.3. egészségügyi-szociális, turisztikai erdő,
3.4. oktatási-kutatási erdő,
4. mezőgazdasági,
4.1. kertes mezőgazdasági,
4.2. általános mezőgazdasági,
5. vízgazdálkodási

területenként különböztetik meg.