kategóriák

ingatlanszótár google  

Építésügyi hatósági engedélyek

Valamennyi építésügyi hatósági engedélyt az illetékes építési hatóság (Önkormányzat építési osztály) adja ki.

 

Bontási engedély: Épület, építmény bontása előtt kötelező.
A bontási engedélyt, épp úgy ahogy az építési engedélyt egy tervező készíti el, és adja be az illetékes építési hatósághoz (Önkormányzat)
A bontási tervdokumentáció tartalmazza a felépítmény terveit, adatait, a bontás módját, baleseti és egyéb előírások betartásának leírásait. A bontási engedély jogerőre emelkedéséhez, még szükség van a területtel határos ingatlanok tulajdonosainak jóváhagyására is.

 (Forrás: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34-48.§: )
Telekalakításhoz, építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához, bővítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, illetve használatbavételéhez, fennmaradásához, vagy rendeltetésének megváltoztatásához az építésügyi hatóság engedélye szükséges.

Elvi építési engedély: (lehetőség, kivéve, ha jogszabály kötelezővé teszi) az építésügyi hatóság engedélyének megkérés előtt – a beépítési, építészeti, műemléki, régészeti, településképi, természet- és környezetvédelmi, életvédelmi, valamint műszaki követelmények előzetes tisztázása céljából kérheti az ügyfél. (Érvényét veszti, ha az építtető a jogerőre emelkedéstől és végrehajthatóvá válástól számított egy év alatt nem kér építésügyi hatósági engedélyt) 

Építési engedély: Építési munkát csak a jogerős és végrehajtható építési engedélynek, továbbá a hozzá tartozó, jóváhagyott - engedélyezési záradékkal ellátott – terveknek és egyéb okiratoknak, valamint jogszabályban meghatározott esetekben az ezek alapján készített műszaki megvalósítási terveknek megfelelően szabad végezni.

Használatbavételi engedély: Az építtetőnek minden olyan építményre, épületrészre amelyre építési engedélyt kellett kérni az építmény elkészülte után használatbavételi engedélyt kell kérnie.

Fennmaradási engedély: Ha az építményt, építményrészt szabálytalanul építették meg, az építésügyi hatóság  - amennyiben a jogszabály által meghatározott feltételek fennállnak – fennmaradási engedélyt ad.

Bontási engedély: Épület, építmény bontása előtt kötelező.