kategóriák

ingatlanszótár google  

Építésügyi hatóság

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 52. §:

= Az építésügyi hatósági jogkört első fokon a települési önkormányzat jegyzője látja el.

Önkori építésügyi hatóság…
Másodfokon a területileg illetékes megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal jár el.