kategóriák

ingatlanszótár google  

Zálogjog

(Forrás: Ptk. 251-260.§)

Zálogjog alapján a kötelezett nemteljesítése esetén a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból - más követeléseket megelőző sorrendben - kielégítést kereshet. A zálogtárggyal való felelősség terjedelme kiterjed a követelésre, kamatokra, a követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is. (Tőke és járulékaira)
A zálogjog tárgya lehet minden birtokba vehető dolog, átruházható jog vagy követelés. A zálogjog szerződés, jogszabály vagy bírósági határozat és hatósági döntés alapján keletkezhet. A zálogszerződést írásban kell foglalni. A zálogtárgyból való kielégítés - a zálogjog érvényesítése a kötelezett nemteljesítése esetén, vagyis ha a tartozását nem fizeti vissza - soha nem önhatalmúlag, hanem bírósági határozat alapján végrehajtás útján történik.