kategóriák

ingatlanszótár google  

Vételi jog - opció

(Forrás: Ptk. 375.§)

A tulajdonos bárkinek vételi jogot engedhet. Ebben az esetben a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. A vételi jogra vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni, abban meg kell jelölni a dolgot és a vételárat. Legfeljebb öt évre lehet kikötni. A határozatlan időre kikötött vételi jog hat hónap elteltével megszűnik.