kategóriák

ingatlanszótár google  

Vagyont terhelő zálogjog

(Forrás: Ptk. 266.§)

A jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyonának egészén vagy annak önálló gazdasági egységként működtethető részén (vagyon) az ezt alkotó dolgok, jogok és követelések (vagyontárgy) meghatározása nélkül vagyont terhelő zálogjog. A zálogszerződést közjegyzői okiratba kell foglalni és a zálogjogot a zálogjogi nyilvántartásba  - Magyar Közjegyzői Kamara - kell bejegyezni. Ez a zálogjog a zálogszerződés megkötése után a kötelezett vagyonába kerülő vagyontárgyra is kiterjed, attól az időponttól kezdve, hogy azon a kötelezett rendelkezési jogot szerez, megszűnik azonban, ha a vagyontárgy a kötelezett vagyonából kikerül.