kategóriák

ingatlanszótár google  

Tulajdoni lap típusok

(Forrás: Inytv. 4.§)

Az ingatlan-nyilvántartás nyilvános.
Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megismerhető: azt bárki megtekintheti, arról feljegyzést készíthet, hiteles vagy nem hiteles másolatot kérhet.

A tulajdoni lapról az alábbi hiteles és nem hiteles másolatok adhatók ki:

Teljes másolat: amely valamennyi bejegyzést tartalmazza szó szerint,

Szemle: amely a fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint,

Részleges másolat: amely csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza szó szerint.

Ingyenes betekintésre csak az illetékes földhivatalnál van lehetőség.