kategóriák

ingatlanszótár google  

Telek

A lakóingatlanok egy főcsoportja a telek, amely alatt a mezőgazdasági rendeletetésű (gyep, szőlő, szántó, gyümölcsös) üdülő, zártkert, építési telek stb. valamennyi fajtáját értjük.(Forrás: 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 21. pontja)

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 21. pontja szerint egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület.