kategóriák

ingatlanszótár google  

Tartási szerződés

(Forrás: Ptk. 586.§)

A tartásra jogosult személy tartása fejében a tulajdonában lévő ingatlant a kötelezettre ruházhatja azzal, hogy a tartási jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető. Tudni kell, hogy ha a tartásra jogosult a már nevére írt ingatlant elidegeníti, és tartási kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlan új tulajdonosa köteles az ingatlanból való kielégítést tűrni. Tartási szerződés alapján az egyik fél köteles a másik felet megfelelően eltartani.