kategóriák

ingatlanszótár google  

Szolgalmi jog

Hivatalos elnevezésén: Telki szolgalom

(Forrás: Ptk. 166-170.§)

Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja.

Alapítani lehet átjárásra, vízellátásra és vízelvezetésre, pince létesítésére, vezetékoszlopok elhelyezésére, épület megtámasztása céljára vagy a jogosult számára előnyös más hasonló célra. Ha valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, a szomszédok kötelesek tűrni, hogy a jogosult földjeiken átjárjon. A telki szolgalom önállóan forgalom tárgya nem lehet.  A szolgalom megszűnik, ha a jogosult azt tíz éven át – annak ellenére, hogy ez módjában állt - nem gyakorolta, vagy eltűrte, hogy gyakorlásában akadályozzák.