kategóriák

ingatlanszótár google  

Széljegy

(Forrás: Inytv. 48.§)

A földhivatali beadvány – ingatlan-nyilvántartási kérelem és az alapul szolgáló okiratok - iktatószámát a benyújtás napján a tulajdoni lapra feljegyezik (széljegy), és ennek megtörténtét a beadványra rávezetik (iktatószámot, ügyiratszámot kap). A széljegyzésben a széljegyzett beadvány tartalmára röviden utalnak. A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy tanúsítja a bejegyzés, átvezetés, feljegyzés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását.