kategóriák

ingatlanszótár google  

Sortartásos kezesség

(Forrás: Ptk. 272-276. §)

A kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, amíg a követelés a kötelezettől és az olyan kezesektől, akik őt megelőzően, reá tekintet nélkül vállaltak kezességet, behajtható.