kategóriák

ingatlanszótár google  

OTÉK

OTÉK = Országos Településrendezési és Építési Követelmények

Az új építési törvény végrehajtási rendeletei között is kiemelkedő fontosságú az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet, az OTÉK, amelyik a korábbi Országos Építésügyi Szabályzatot (OÉSZ) váltja fel, s a szakmai-létesítési követelményeket kívánja a törvény szellemében részletesen szabályozni.
Az OTÉK elődje, az OéSZ az utóbbi fél évszázad építési-műszaki szabályozásában mindig kiemelt helyet foglalt el, lényegében rendeleti formában megfogalmazott, sokak által szakkönyvként kezelték. Ezt a szerepet kívánja az OTÉK is betölteni, egyszerre szolgálva és segítve a tervezők, beruházók, hatósági szakemberek, és sok esetben az építtetők munkáját.