kategóriák

ingatlanszótár google  

Megelőlegező kölcsön

(Forrás: 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról )

A fiatal házaspár az önerő növelése érdekében kérheti a lakásépítési (vásárlási) kedvezményre jogosító feltételek fennállása esetén a kedvezmény kölcsönként történő megelőlegezését.

A gyermektelen fiatal házaspár két születendő gyermek, egygyermekes fiatal házaspár további egy születendő gyermek vállalása esetén hitelintézet útján jogosult a megelőlegező kölcsön igénybevételére. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő, egyben a megelőlegezés időtartama egy gyermek esetében négy év, két gyermek esetében nyolc év. A vállalt gyermek/-ek megszületéséig, de legfeljebb az erre vonatkozó határidő lejártáig az igénylő házaspárt a megelőlegező kölcsönre vonatkozó szerződés alapján fizetési kötelezettség nem terheli. (Ezen időszak alatt a megelőlegező kölcsön törlesztése folyamán a felszámítható ellenszolgáltatásokat (kamatot, költséget és egyéb ellenszolgáltatást) a folyósító hitelintézet részére közvetlenül az állam téríti meg.) A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától, lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának napjától kell számítani.
Ha az igénylő házaspár gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy a megelőlegező kölcsön meg nem született gyermekre eső részét köteles a hitelintézet részére visszafizetni.