kategóriák

ingatlanszótár google  

Luxusadó

(Forrás: A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény)

Luxusadót kell fizetni a Magyar Köztársaság területén lévő, lakásnak, valamint üdülőnek minősülő, magánszemély tulajdonában álló, illetőleg magánszemély ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogával terhelt épület, ha az épület épületrészekre osztható, akkor az épületrész után, feltéve, ha annak e törvény szerinti számított értéke a 100 000 000 forintot eléri.
A luxusadóról szóló törvény 6.§-a értelmében az adó éves mértéke 0,5 százalék a lakóingatlan számított értékének 100.000.000 forint feletti része után.