kategóriák

ingatlanszótár google  

Kötbér

(Forrás: Ptk. 246-247.§)

A kötelezett (pl. építési vállalkozó) meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít (pl. nem a szerződésben meghatározott időpontban adja át a lakást). Kötbért csak akkor lehet követelni, ha azt írásban kikötötték. Kötbér után kamatot nem lehet kikötni.