kategóriák

ingatlanszótár google  

Készfizető kezesség

(Forrás: Ptk. 272-276. §)

A kezes nem követelheti, hogy a jogosult a követelést először a kötelezettől hajtsa be, ha a felek így állapodtak meg, vagy a kezességet kár megtérítéséért vállalták, illetve ha a kezességet bank vállalta.