kategóriák

ingatlanszótár google  

Helyrajzi szám (Hrsz)

A helyrajzi szám (Hrsz) az ingatlanok tulajdonképpeni nyilvántartási száma. Ezzel lehet azonosítani az illetékes Földhivatalnál, hogy pontosan melyik ingatlanról van szó.
A helyrajzi szám egy számsor, amely minimum 3 jegyű. ( 123 vagy 12345 )
Amennyiben egy nagyobb területet, telekalakítás során több kisebb részre bontottak, akkor az egyes részeit / jellel látják el. ( 123/1, 12345/4 )

Ha egy társasházban több lakás van, akkor a Hrsz-nak ún. albetétjei is lehetnek, amelyek tulajdonképpen az egyes lakásokat jelentik.
Ezeknek egyesével albetétesített Hrsz-t adnak. (123/1/A/2, 12954/4/A/1 )
Ebből az első szám az adott területet a / jel utáni betű (A) a területen lévő épületet (ebből lehet több is >> A vagy B ..stb),  a következő / után pedig az adott épületben található tulajdoni hányadnak (lakás, garázs, tároló …stb) a sorszámát jelenti.

A helyrajzi számról, az illetékes Földhivatalnál tud érdeklődni.
Fontos, és nélkülözhetetlen eleme az ingatlan adásvételi szerződésnek.
A Hrsz megtalálható valamennyi az ingatlannal kapcsolatos hivatalos iraton ( tulajdoni lap, helyszínrajz, társasházi alapító okirat, adás-vételi szerződés, építési engedély, stb )(Forrás: Inytv, 19.§)

Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni. A tulajdoni lapokat településenként egytől kezdődően számozni kell. A tulajdoni lap száma mellett minden tulajdoni lapon a település nevét is fel kell tüntetni. Az ingatlan-nyilvántartás számítógépes rendszerében az ingatlan tulajdoni lapjának száma megegyezik a helyrajzi számmal. Az ingatlanok helyrajzi számozásának megállapítására vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg. (44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről.)

Kapcsolódó szakkifejezések:
albetét