kategóriák

ingatlanszótár google  

Házirend

(Forrás: A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 26.§ (1)-(2) bek.)

Házirend (társasháznál)

A társasház szervezeti-működési szabályzatában (SZMSZ) meghatározott a külön tulajdonon belüli építési-szerelési munka, és a zajjal járó más tevékenység végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló, valamint a közös tulajdonban lévő épületrészek, területek és helyiségek használatára vonatkozó részletes szabályai. (Ezek a szabályok nem lehetnek ellentétesek az építésre, illetőleg a zajszint határértékére a lakóépület tekintetében irányadó külön jogszabályok rendelkezéseivel.)