kategóriák

ingatlanszótár google  

Haszonélvezet

(Forrás: Ptk. 157-164. §)

A haszonélvezeti jog jogosultja a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szedheti. A haszonélvezeti jog határozott  időre, de legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn. Ha a haszonélvezeti jog szerződés alapján keletkezik, a dolgot át kell adni, az ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti jogot pedig az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. Be kell jegyeztetni akkor is, ha az ingatlanon jogszabálynál, bírósági vagy hatósági rendelkezésnél fogva keletkezik haszonélvezet.