kategóriák

ingatlanszótár google  

Elvi építési engedély

(Forrás: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34-48.§)

Elvi építési engedély:
(lehetőség, kivéve, ha jogszabály kötelezővé teszi) az építésügyi hatóság engedélyének megkérés előtt – a beépítési, építészeti, műemléki, régészeti, településképi, természet- és környezetvédelmi, életvédelmi, valamint műszaki követelmények előzetes tisztázása céljából kérheti az ügyfél. (Érvényét veszti, ha az építtető a jogerőre emelkedéstől és végrehajthatóvá válástól számított egy év alatt nem kér építésügyi hatósági engedélyt)