kategóriák

ingatlanszótár google  

Elővásárlási jog

Az elővásárlási jog leggyakrabban egy társasházi öröklakás (albetétesített ingatlan) adás-vétele esetében merül fel!

Az elővásárlási jogot az adott társasház alapító okirata szabályozza!

Arról rendelkezik, hogy az adott közösségben (társasházban) található ingatlanrész (albetét) adás-vétele esetében a közösség többi tulajdonosainak van e elővásárlási joga az eladandó ingatlanrész kapcsán!

Amennyiben arról rendelkezik, hogy nincs, akkor természetesen nincs!
Ha nem rendelkezik az alapító okirat, akkor a törvényben meghatározott lakásszám alatt van, felette nincs elővásárlási jogosultság!

Az elővásárlási jog kérdése leggyakrabban felmerülhet a társasházi ingatlanok adásvétele esetében, ugyanis a tulajdonostársak a társasházi alapító okiratban egymás javára elővásárlási jogot létesíthetnek! Amennyiben az alapító okirat így rendelkezik, a tulajdonosnak a kapott vételi ajánlatot teljes terjedelemben közölnie kell a többi tulajdonostárssal, és fel kell hívni őket az elővásárlási jog gyakorlására! Amennyiben a társasházi alapító okiratban ilyen rendelkezés nem található, úgy a társasházi ingatlannal a tulajdonos szabadon rendelkezhet(Forrás: Ptk. 373.§)

(Alapulhat jogszabályon és szerződésen. A jogszabályon alapuló elővásárlási jog a szerződéses elővásárlási jogot megelőzi.)

A tulajdonos meghatározott dologra nézve írásbeli megállapodással elővásárlási jogot engedhet. Ha ezt megtette és a dolgot el akarja adni, a kapott ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosulttal közölni. (Nem terheli e kötelezettség a tulajdonost, ha annak teljesítése a jogosult tartózkodási helye vagy más körülményei miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna.) Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlat tartalmát elfogadja, a szerződés közöttük létrejön. Ha a jogosult a szerződési ajánlat elfogadására általában megszabott határidő alatt ilyen nyilatkozatot nem tesz, a tulajdonos a dolgot az ajánlatnak megfelelően vagy annál kedvezőbb feltételek mellett eladhatja. Az elővásárlási jog nem örökölhető.