kategóriák

ingatlanszótár google  

Elbirtoklás

(Forrás: A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 121-124.§)

Egy dologtulajdonjogát – így ingatlanét is - elbirtoklás útján is meg lehet szerezni. Ezen az úton szerzi meg a dolog tulajdonjogát az, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja. Nem tartozik ebbe a körbe az az eset, ha valaki erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához. Ha a föld nem osztható meg, a föld egy részének tulajdonjogát nem lehet megszerezni elbirtoklás útján. Amennyiben valaki elbirtoklás útján megszerzi az ingatlan tulajdonjogát – és ezt a bíróság jogerősen megállapította – a tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. Ha ezt az elbirtokló elmulasztja, a tulajdonjogára nem hivatkozhat azzal szemben aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett. Az elbirtoklás fogalmának egyik eleme a szakadatlan birtoklás. A szakadatlanságot megszakítja ha a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul, ha a tulajdonos a dologgal rendelkezik (pl. hitelt vesz fel, és az ingatlan tulajdoni lapjára jelzálogjogot jegyeznek be, stb.), vagy ha a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza. Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.
Közös tulajdon