kategóriák

ingatlanszótár google  

Bevétel

(Forrás: Szja tv. 4.§ (2) bek.)

Magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték.
(Vagyoni érték pl. a pénz, a kereskedelmi utalvány, a dolog, az értékpapír, az igénybe vett szolgáltatás és a forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog, valamint a magánszemély javára elengedett vagy átvállalt tartozás, stb.)