kategóriák

ingatlanszótár google  

Bér

Bér, mint fizetés (jövedelem) képződhet, az ingatlanok tekintetében, valamely lakó-, vagy nem lakó ingatlan használatával, bérlésével kapcsolatban(Forrás: Szja. tv. 3§ 21. pont)

- a munkaviszonyból származó jövedelem (kivéve a munkáltató által fizetett adóköteles biztosítási díjat, valamint a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítést);
- az adóköteles társadalombiztosítási ellátás;
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátás (kivéve az adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő ellátást);
- munkanélküli-járadék, álláskeresést ösztönző juttatás, keresetkiegészítés és keresetpótló juttatás;
- a fegyveres erőknél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély illetménye;
   - az eddig felsorolt jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék), ideértve a felelősségbiztosítás alapján ilyen címen fizetett kártérítést is, de ide nem értve a nyugdíjban részesülő magánszemélyt megillető baleseti járadékot.