kategóriák

ingatlanszótár google  

Alrészlet

(Forrás: Inytv. Vhr. 51.§)

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló CXLI. törvény 11.§ (2) bekezdése szerint a földrészletet művelési ágak és művelés alól kivett területek szerint további részletekre kell bontani. Ezeket nevezzük alrészletnek.

Alrészlet:
(Inytv. Vhr. 51.§)A település belterületén az egy hektárt meghaladó földrészleten és a külterületen valamennyi földrészleten belül a különböző művelési ágak területét, továbbá a művelés alól kivett területet alrészletként kell nyilvántartani, ha azok nagysága legalább
- szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, fásított terület és halastó művelési ágnál és a művelés alól kivett területnél a 400 m2,
-  az erdő művelési ágnál 1500 m2.