kategóriák

ingatlanszótár google  

Albetét, vagy társasházi különlap részei

(Forrás: Inytv. Vhr. 52-55.§)

Albetét, vagy társasházi különlap részei

A társasház törzslap I. részén fel vannak tüntetve a földrészletre vonatkozó adatok, valamint utalást tartalmaz a közös tulajdonban álló épületrészekre.
A társasház törzslap II. részére fel van jegyezve a társasház tulajdon létesítése, a társasház közösség neve és utalást tartalmaz arra, hogy a tulajdonjogra vonatkozó adatokat a társasház különlapok tartalmazzák.
A társasház törzslap III. része az egész társasház tulajdonra vonatkozó jogokat és tényeket tartalmazza, valamint az alapító okirat szerinti elővásárlási jogot.

Amennyiben a társasházat még fel nem épült, vagyis felépítendő épületre akarják létrehozni, fel kell jegyeztetni a beépítetlen terület tulajdoni lapjára a társasház alapítás tényét. Az ezt követő lépés az épület feltüntetése a tulajdoni lap I. részén, majd jön az albetétesítés.

A társasház különlap I. részén szerepel a lakás, a nem lakás céljára szolgáló helyiség helyrajzi száma, megnevezése, címe (emelet, ajtószám) és alapterülete, továbbá utalás arra, hogy a társasház törzslapon nyilvántartott ingatlanból mennyi eszmei hányad tartozik hozzá.
A társasház különlap II. és III. részeit a tulajdoni lapra vonatkozó általános rendelkezések szerint vezetik. (lásd: Tulajdoni lap részei)

Alrészlet:
(Inytv. Vhr. 51.§)

A település belterületén az egy hektárt meghaladó földrészleten és a külterületen valamennyi földrészleten belül a különböző művelési ágak területét, továbbá a művelés alól kivett területet alrészletként kell nyilvántartani, ha azok nagysága legalább

- szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, fásított terület és halastó művelési ágnál és a művelés alól kivett területnél a 400 m2,
-  az erdő művelési ágnál 1500 m2.