kategóriák

ingatlanszótár google  

Albetét, vagy társasházi különlap

(Forrás: Inytv. Vhr. 52-55.§)

Albetét, vagy társasházi különlap:
(Inytv. Vhr. 52-55.§)

Az albetétesítés alatt azt az ingatlan-nyilvántartási eljárást értjük, amikor a társasház kialakításra kerül. Társasház létrehozható már korábban megépült, vagy felépítendő építményen. Mindkettő esetén az alábbiak szerint történik a társasház bejegyzése:

A társasház áll törzslapból és különlapokból (albetétekből, melyek önálló helyrajzi számot kapnak.)

A társasház tulajdoni törzslapján a tulajdonostársak közös tulajdonában álló épületrészeket és helyiségeket a földrészlettel együtt tartják nyilván. A tulajdoni különlapon a külön tulajdonban álló lakást és az ahhoz tartozó külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségeket együtt tartják nyilván és utalnak a közös tulajdonból hozzá tartozó tulajdoni hányadra. Ugyanez az irányadó a külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek nyilvántartására is.

A társasházat akkor is egy társasház törzslapon kell nyilvántartani, ha a földrészleten több épület áll és a társasháztulajdon létesítését egy alapító okiratba foglalták.