kategóriák

ingatlanszótár google  

Adókötelezettség

Adókötelezettség képződhet

- ingatlan értékesítésből származó jövedelem esetén
- ingatlan bérbeadásból származó jövedelem esetén
- egyéb ingatlan hasznosításból származó jövedelem esetén
- örökösödésból származóan ...(Forrás: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény)

A bejelentésre, a nyilatkozattételre, az adóalap- és adómegállapításra, a bevallásra, az adóelőleg- és adófizetésre, az adólevonásra, a nyilvántartás-vezetésre, a bizonylatkiállításra, az adatszolgáltatásra, az iratok megőrzésére vonatkozóan a bevételt szerző magánszemély és az adóztatásban közreműködő kifizető számára e törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint előírt tennivalók összessége.